Nasza Decyzja

Na przełomie 2012 i 2013 roku w Dąbrowie Górniczej odbyły się konsultacje społeczne związane z planowaną na lata 2013-2015 rewitalizacją ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej. Konsultacje miały na celu przekazanie mieszkańcom pełnej wiedzy na temat obecnego stanu oraz włączenie dąbrowian w proces przemian ulicy. Efektem konsultacji było opracowanie konkretnych wytycznych dla projektantów i wykonawców przebudowy ul. Majakowskiego. W efekcie powstał projekt znacznie wykraczający poza pierwotne zamierzenia projektantów.

Na Alejach praca wre!

Prace przy modernizacji alei Majakowskiego idą pełną parą. W połowie czerwca rozpoczęto roboty brukarskie związane z budową krawężników granitowych, zatok parkingowych oraz chodników na części ul. Przemysłowej i prawej nitce ul. Majakowskiego.

Więcej szczegółów

Informatory o przebudowie trafiają do mieszkańców

18 marca rozpoczęto dystrybucję specjalnych informatorów pn. "Wszystko o przebudowie ulicy Majakowskiego". Informatory są dostarczane bezpośrednio do mieszkańców Alei i przyległych ulic. Zawarto w nich m.in. informacje dot. wykonawcy inwestycji, poszczególnych etapów przebudowy i zmian w funkcjonowaniu komunikacji.

Kliknij tutaj, by ściągnąć informator w formacie pdf.

Projekt rewitalizacji ul. Majakowskiego

Zainteresowanych, powstałym w wyniku konsultacji społecznych "Nasze Aleje. Nasza Decyzja", projektem technicznym przebudowy ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej zachęcamy do ściągnięcia szczegółowego planu rewitalizacji:

Kliknij tutaj, by ściągnąć projekt w formacie pdf.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z wizualizacjami zamieszczonymi w dziale "AKTUALNOŚCI":

Kliknij tutaj, by przejść na stronę z wizualizacjami Alei

 

 

Nasze Aleje

Ulica Majakowskiego, popularnie zwana alejami, jest jedną z najbardziej charakterystycznych ulic Dąbrowy Górniczej. Według danych uzyskanych w trakcie pierwszego etapu konsultacji czyli "Diagnozy Społecznej" opracowanej jesienią 2012 roku przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasza Nawrockiego i dr. Krzysztofa Bierwiaczonka, mieszkańcy ulicy Majakowskiego i okolicy znacząco częściej uważają własną ulicę za jedną z najważniejszych w mieście.

Sądzi tak 66,0% badanych mieszkańców ulicy Majakowskiego i okolicy. Co więcej – mieszkańcy rejonu ul. Majakowskiego deklarują wysoki stopień emocjonalnego związku z nią (taki związek deklaruje aż 91,3% respondentów mieszkających przy ul. Majakowskiego), który, jak wynika z diagnozy, ma raczej pozytywny niż negatywny charakter – mieszkańcy rejonu ul. Majakowskiego postrzegają ją np. korzystniej niż mieszkańcy sąsiednich dzielnic. Ulica Majakowskiego w wypowiedziach kilku osób jest „domem”, „częścią mojego życia”, „miejscem bliskim”, a jeden z respondentów deklaruje, że „jest z nią na Ty”. Dalszych kilku respondentów podkreśla sentymentalne znaczenie ulicy związane z faktem, że tu się wychowali i dorastali. Inni określają ją jako „fajną”, „przyjazną” „lubianą”. Takie określenie świadczą o pozytywnym osobistym związku z ulicą Majakowskiego i taktowaniem jej jako oswojonego miejsca.

Jednocześnie mieszkający tu dąbrowianie nie uznają alei za dobrą przestrzeń publiczną i oczekują zmian dotyczących infrastruktury, a zwłaszcza renowacji kanalizacji deszczowej, remontu chodników i nawierzchni jezdni. Mieszkańcy chcą także uporządkowania układu komunikacyjnego ulicy i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Oczekiwania te wiążą się z wyraźnie artykułowanym postulatem zachowania dotychczasowego zielonego charakteru alei.

Pogodzenie tak wielu, niejednokrotnie sprzecznych, oczekiwań wymaga osiągnięcia kompromisu. Platformą do jego wypracowania będą konsultacje społeczne, podczas których zakłada się przekazanie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej pełnej i rzetelnej wiedzy na temat obecnego stanu instalacji wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej i gazowej w rejonie ul. Majakowskiego oraz sporządzenie katalogu oczekiwań mieszkańców dot. planowanej inwestycji (Diagnoza Społeczna). Na kolejnych etapach konsultacji przedstawione zostaną możliwe warianty przemiany ul. Majakowskiego (zgodne z Diagnozą). Efektem konsultacji będą zaś wytyczne projektowe zgodne z najczęściej wyrażanymi oczekiwaniami zaangażowanych dąbrowian.

Zapraszamy do lektury niniejszego serwisu oraz do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

warto zajrzeć

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Muzeum Miejskie Sztygarka Pałac Kultury Zagłębia Dąbrowa Rowerowa MKS Dąbrowa Górnicza Aktywna Dąbrowa - Dębowy Świat dla Aktywnych Zagłębiowska Masa Krytyczna Oak is OK

Zobacz również

Dębowy Świat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Portal Dąbrowskich NGO Rewitalizacja Dąbrowy Górniczej

© Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 2017